Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał.
Nas zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały
Które nam po przodkach w spuściźnie zostały...

ZA NIEPODLEGŁOŚĆ I WOLNOŚĆ OJCZYZNY NASZEJ...

10 listopada 2009 r. z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się uroczysta akademia, w której wzięli udział pierwszoklasiści wraz z wychowawcami.
Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej

Aby uczcić to narodowe święto, a jednocześnie uświadomić wszystkim, że zaciera się wśród młodych Polaków znajomość ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, przedstawiciele klas drugich i trzecich zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. "Za niepodległość i wolność Ojczyzny naszej...", przygotowany pod opieką nauczycieli (p. G. Trociuk, p. H. Spirydowicz, p. M. Wojtyły i p. T. Kaźmierczaka). Scena była starannie udekorowana, w barwach biało-czerwonych i z wyeksponowanym godłem Polski. Istotny element stanowiły brzozowe krzyże upamiętniające tych, którzy oddali swe życie, walcząc o wolność Ojczyzny. Recytatorzy przywołali III rozbiór Polski, formowanie przez J. H. Dąbrowskiego Legionów Polskich we Włoszech, powstanie pieśni "Jeszcze Polska nie zginęła..." naszego hymnu narodowego, klęskę Napoleona, powstanie listopadowe, emigracje z Ojczyzny, powstanie styczniowe, represje zaborców, Wodza Naczelnego Armii Polskiej J. Piłsudskiego.
Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej

Poezji towarzyszyły pieśni, które wyrażały nie tylko uczucia patriotyczne żołnierzy walczących o niepodległość Polski, ale także tęsknotę za życiem rodzinnym, za zwykłym, codziennym życiem.

Była to niewątpliwie niecodzienna lekcja języka polskiego i historii zarazem - lekcja patriotyzmu.

Po apelu odbył się VII Przegląd Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Kolejność występów została ustalona poprzez losowanie. Każda klasa zaprezentowała jedną wybraną przez siebie pieśń.

Zmagania uczniów oceniała komisja w składzie:

  • p. Anna Jarmolińska (wicedyrektor szkoły i nauczyciel fizyki),
  • p. Grażyna Trociuk (nauczyciel języka polskiego),
  • p. Halina Spirydowicz (nauczyciel języka polskiego),
  • p. Aldona Łada (wychowawca świetlicy).
Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej

Na ocenę jury miały wpływ następujące elementy:

  • sposób wykonania utworu pod względem muzycznym,
  • osobiste zaangażowanie śpiewających,
  • znajomość tekstu pieśni,
  • dodatkowe elementy wzbogacające występ,
  • strój galowy.
Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej Przegląd Pieśni Patriotycznej

Uczniowie klas pierwszych bardzo dobrze przygotowali się do konkursu, o czym świadczył wysoki poziom prezentacji.

Pierwszą nagrodę otrzymała klasa 1e za interpretację utworu pt. "Szare szeregi"(71 punktów). Drugie miejsce zajęła klasa 1c, która wykonała pieśń pt. "Piechota" (64 punkty). Trzecie przypadło klasie 1a za zaśpiewanie "Roty"(63 punkty).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy także wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie akademii, nauczycielom i uczniom.

Mamy nadzieję, że dzięki takim uroczystościom pamięć o czynach bohaterów "z tamtych lat" nigdy nie zaginie.

Samorząd Uczniowski