Protokół z posiedzenia Jury konkursu literackiego "Baju baju"

W dniu 23 kwietnia 2010 r. jury konkursu literackiego "Baju baju" na najpiękniejszą bajkę pozbawioną elementów przemocy pod przewodnictwem mgr Anny Rubczewskiej w składzie:

 • Anna Rubczewska - przewodnicząca
 • Elżbieta Szklarz - członek
 • Joanna Chmielewska - członek
 • Lidia Kocąka - członek

w drodze głosowania postanowiło:

przyznać tytuł laureata autorom najlepszych prac w kategorii:

 1. szkół podstawowych:
  • Aleksandrze Rzyman, Szkoła Podstawowa nr 8, za bajkę "Baśń o małej sarence"
  • Mikołajowi Dzudzicowi, Szkoła Podstawowa nr 11, za bajkę "O bohaterskim kameleonie Karlu"
  • Weronice Muszyńskiej, Szkoła Podstawowa nr 11, za bajkę "Leśni przyjaciele"
 2. gimnazjów:
  • Agacie Domino, Gimnazjum nr 7, za bajkę "Bambusowe szaleństwo"
  • Emilii Kopeć, Gimnazjum nr 6, za bajkę "Perypetie Mateuszka"

przyznać wyróżnienia autorom najlepszych prac w kategorii:

 1. szkół podstawowych:
  • Nicoli Olszewskiej, Szkoła Podstawowa nr 11, za bajkę "Przygody papużki falistej Tijusi, pieska Alusia i kotki Amber"
  • Nikoli Stankowiak, Szkoła Podstawowa nr 8, za bajkę "Koń Wegaz i przyjaciele"
  • Agacie Krzych, Szkoła Podstawowa nr 8, za bajkę "Leniwe zwierzątka"
  • Zuzannie Rogowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, za bajkę "Milenka i kłusownicy"

   Oraz specjalne wyróżnienie:

  • Dominikowi Sarneckiemu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, za bajkę "Dzielni bracia i Dziwny Mag"
 2. gimnazjów:
  • Weronice Dobrowolskiej, Gimnazjum nr 7, za bajkę "Strachliwice"
  • Wiktorii Żelaznowskiej, Gimnazjum nr 7, za bajkę "Gero".

  Na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się dnia 15 maja 2010r. o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 7 przy ulicy Zachodniej 63, wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni listownie.

  Organizator serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatom i wyróżnionym jeszcze raz gratuluje.

  Członkowie jury
  Protokolant