Bóg się rodzi...

Pod takim hasłem, zaczerpniętym z tytułu kolędy, przeżywaliśmy uroczystość Bożego Narodzenia we wspólnocie uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców i pracowników Gimnazjum nr 7.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, pod kierownictwem księdza Grzegorza Słapka i katechetki Teresy Kotowicz w przygotowanie i przedstawienie jasełek oraz dekoracji, mogliśmy dotknąć tajemnicy Boga zrodzonej przed dwoma tysiącami lat i złożonej na sianku w żłobie i dzielić się nią we wspólnocie szkolnej i w naszych rodzinach.
Bóg się rodzi... Bóg się rodzi... Bóg się rodzi...
Bóg się rodzi... Bóg się rodzi... Bóg się rodzi...
Bóg się rodzi... Bóg się rodzi... Bóg się rodzi...