Nasza klasa w obiektywie

Informacje pochodzą ze strony
Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych Fundacji "Trzeźwy Umysł"

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie dla klas i świetlic jury konkursowe najwyżej oceniło zdjęcia przysłane przez grupę świetlicową ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie oraz klasę IIIa z Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze. Na laureatów czekają wyjazdy na zieloną szkołę. Ponadto jury przyznało jeszcze jedenaście nagród (warsztatów dziennikarskich) dla klas, których fotorelacje niewiele ustępowały zwycięzcom. Gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Otrzymaliśmy ponad 300 relacji fotograficznych z całego kraju. Dotyczyły one rozmaitych zagadnień i cechowały się zróżnicowanym poziomem wykonania. Ze względu na fakt, że otrzymaliśmy znacznie więcej dobrych prac ze szkół podstawowych, niż z gimnazjów, jury konkursowe zdecydowało się przyznać w sumie 10 nagród w kategorii szkół podstawowych i tylko 3 w kategorii gimnazjum.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Nagroda główna - wyjazd na zieloną szkołę: grupa świetlicowa ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

  • Za szczególne walory estetyczne, kompozycyjne i ciepłe przesłanie.

GIMNAZJALIŚCI
Nagroda główna - wyjazd na zieloną szkołę: klasa IIIa z Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze

  • Za przemyślaną koncepcję, konsekwentną jej realizację i pozytywny przekaz
Oto nagrodzony cykl zdjęć:
Nasza klasa w obiektywie - 3A Nasza klasa w obiektywie - 3A Nasza klasa w obiektywie - 3A
Nasza klasa w obiektywie - 3A
Nasza klasa w obiektywie - 3A Nasza klasa w obiektywie - 3A Nasza klasa w obiektywie - 3A
Nasza klasa w obiektywie - 3A

Z naszej szkoły w konkursie wzięły udział klasy: 1A, 1C, 1D, 1F, 2B, 2C, 2F, 3F
Nasza klasa w obiektywie - 1A Nasza klasa w obiektywie - 1C
klasa 1A klasa 1C
Nasza klasa w obiektywie - 1D Nasza klasa w obiektywie - 2B
klasa 1D klasa 2B
Nasza klasa w obiektywie - 2F Nasza klasa w obiektywie - 3F
klasa 2F klasa 3F