"STOP malarii"- konkurs pocztówkowy

STOP MALARII

Członkowie szkolnego koła PCK wzięli udział w w ogólnopolskim konkursie na pocztówkę promującą akcję "STOP malarii". Celem kampanii, prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż jest pomoc rodzinom w krajach afrykańskich w walce z malarią - groźną chorobą przenoszoną przez komary. Chodzi i zebranie funduszy na zakup moskitier, które chroniłyby przed komarami, co zmniejszyłoby ryzyko zachorowania.

Kartki miały nawiązywać do myśli przewodniej akcji oraz powinny zawierać elementy afrykańskie.

Autorzy kartek :
Natalia Kowalczyk, Gabriela Karapka, Filip Kamecki, Anna Chojnacka, Paulina Tarwacka, Patrycja Gauza, Kinga Kollat, Justyna Herman.

STOP MALARII STOP MALARII STOP MALARII STOP MALARII

STOP MALARII STOP MALARII STOP MALARII
STOP MALARII STOP MALARII STOP MALARII