Kolorowy Kiermasz Zdrowia

Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia

14.05.2010 roku członkowie Szkolnego Koła PCK zorganizowali Kolorowy Kiermasz Zdrowia w ramach programu edukacyjnego "Trzymaj Formę". Impreza miała na celu upowszechnienie zdrowego stylu życia, a także promowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Uczniowie z wybranych klas (3f, 3b, 2e, 3d) przygotowali stanowiska degustacyjne ze zdrową żywnością w wylosowanym wcześniej kolorze. Na stoiskach znalazły się warzywa, owoce, soki naturalne, jogurty, produkty mączne, kasze, ryże, makarony itp. Różnobarwne produkty miały zachęcić młodzież do spożywania zdrowej żywności.

Kiermaszowi towarzyszyła wystawa plakatów informacyjnych dotyczących czytania etykiet na produktach spożywczych oraz ulotek zachęcających do higieny rąk.

Kolorowe stoiska cieszyły się olbrzymią popularnością.

Organizatorzy : A. Łada, M. Wojtyła, P. Bieleń

Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia
Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia
Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia
Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia
Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia Kolorowy Kiermasz Zdrowia