Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Szkoła PCK

10 czerwca 2010r. po lekcjach w świetlicy odbyło się uroczyste podsumowanie działań Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Szkoła PCK w roku szkolnym 2009/2010. Wzięli w nim udział gimnazjaliści, którzy systematycznie pracowali na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej. Na początku głos zabrały trzecioklasistki, Karolina Stankiewicz (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego) i Mariam Aissaoui (przewodnicząca Szkolnego Koła PCK).

Przypomniały one zrealizowane wspólnie przedsięwzięcia, po czym podziękowały wszystkim za zaangażowanie.

Następnie uczniowie, którzy przyczynili się do kultywowania tradycji szkoły oraz tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku, otrzymali podziękowania, a także nagrody książkowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

  • Karolina Stankiewicz z kl. III c,
  • Mariam Aissaoui z kl. III b,
  • Aleksandra Trojan z kl. III b,
  • Filip Kamecki z kl. II f,
  • Dawid Piechowiak z kl. II f,
  • Joanna Zając z kl. II c,
  • Paulina Tarwacka z kl. II c,
  • Natalia Kowalczyk z kl. II c,
  • Klaudia Woźniak z kl. III c,
  • Paulina Mazgaj z kl. III f.

W dalszej kolejności Joanna Zając, Paulina Tarwacka i Natalia Kowalczyk ze Szkolnego Koła PCK podziękowały absolwentowi naszego gimnazjum - Michałowi Paprotnemu za przeprowadzenie

w szkole warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowanie pokazów Ochotniczej Straży Pożarnej podczas Dnia Otwartego, a także przygotowanie drużyny do Mistrzostw Ratowniczych PCK. Starszy kolega dostał pamiątkowy dyplom i symboliczny prezent.

Ostatnim punktem spotkania było wręczenie wszystkim wolontariuszom zaświadczeń potwierdzających ich pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego, z którymi współpracuje gimnazjum.

Uroczyste podsumowanie zostało zorganizowane z inicjatywy pani Aldony Łady i pani Magdaleny Wojtyły. Panowała wesoła, przedwakacyjna atmosfera, a popołudnie umilił słodki poczęstunek.
podsumowanie pracy SU podsumowanie pracy SU podsumowanie pracy SU
podsumowanie pracy SU podsumowanie pracy SU podsumowanie pracy SU
podsumowanie pracy SU podsumowanie pracy SU podsumowanie pracy SU
podsumowanie pracy SU podsumowanie pracy SU podsumowanie pracy SU