Podziel się posiłkiem

25 i 26września 2009 r. wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w zbiórce żywności pod hasłem "Podziel się posiłkiem". Akcję zorganizował Bank Żywności w Zielonej Górze. Zadaniem wolontariuszy było: rozdawanie ulotek wchodzącym do sklepu klientom oraz zbieranie do oznaczonych koszy podarowanej przez nich żywności. Dzięki nieocenionej pomocy ludzi dobrej woli w zielonogórskich supermarketach udało się zebrać łącznie 2300 kg żywności. Trafi ona do organizacji zajmujących się dożywianiem dzieci.

LISTA WOLONTARIUSZY

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.
Opiekunowie