Stypendia dla najzdolniejszych

materiały pochodzą ze strony Urzędu Marszałkowskiego Wojwództwa Lubuskiego

Katarzyna Górska

Maja Giżycka-Różalska

15.01.2010 r. - Szanowna, młoda, lubuska elito - tymi słowami zwrócił się do uhonorowanych stypendystów marszałek Marcin Jabłoński. Kilkunastu utalentowanych Lubuszan otrzymało z rąk marszałka Marcina Jabłońskiego i wicemarszałka Tomasza Wontora dyplomy będące dowodem uznania za stypendia naukowe, twórcze i artystyczne oraz upominki.

- Oprócz materialnego wymiaru, który pomoże w realizacji zamierzeń, stypendium jest także wartością samą w sobie - mówił marszałek Jabłoński - Zarówno dla stypendystów, jak i ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Wszystkim gratuluję i zachęcam do dalszych starań. Nagrody finansowe w wysokości 2 100 złotych (po 350 złotych przez 6 miesięcy) otrzymało 16 stypendystów. W imieniu niektórych nieobecnych dyplomy odebrali rodzice. W imieniu stypendystów głos zabrała Karolina Trocka - uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, która podziękowała za dostrzeżenie zaangażowania i twórczości młodych mieszkańców województwa. Uroczystość otworzył koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Na zakończenie zagrał kwintet akordeonowy z Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowej Soli.


Stypendia artystyczne

Katarzyna Górska Uczennica I klasy Gimnazjum Nr 7 w Zielonej Górze. Uczennica II klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze. Uzdolniona skrzypaczka, wielokrotnie nagradzana w konkursach krajowych i zagranicznych.
- II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków - Lwów 2005r.;
- I miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Grażyny Bacewicz - Wrocław 2006r.;
- I nagroda w V Ogólnopolskim Spotkaniu Skrzypcowym im. prof. M. Ławrynowicza - Płock 2008r.
- uczestniczyła w Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzeskiego w Łańcucie;
- II miejsce w XXXIV Regionalnym Konkursie Bachowskim 2008r.

Katarzyna Górska