Tydzień Tolerancji i Życzliwości w "Siódemce" 16 - 20 listopada 2009

Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w

Cele:

 • uświadomienie dzieciom, że ludzi nie wolno różnicować (gorzej traktować) ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie itp.,
 • rozpowszechnienie praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka
 • utrwalenie zasady równości wszystkich wobec prawa
 • uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka i wykształcenie odruchu chęci niesienia pomocy,
 • prezentacja podstawowych zasad UNICEF oraz innych organizacji broniących Praw Dziecka

Sprawozdanie z obchodów

16 listopada 2009 (poniedziałek) uczniowie klas I - III otrzymali koperty z zadaniami, które należało wykonać w ciągu 5 dni. Na początku każdy gimnazjalista wypełniał anonimową ankietę na temat praw dziecka. Miała ona na celu określenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat Konwencji o Prawach Dziecka oraz ustalenia, które prawa uczniowie uważają za najważniejsze dla siebie.

17 listopada 2009 (wtorek) ogłosiliśmy Dniem Życzliwości. Wszyscy dostali szablony znaczków z "uśmiechem". Zadanie polegało na ozdobieniu naklejki według własnego pomysłu oraz noszeniu jej w widocznym miejscu. Można było też wykonać podobny znaczek samodzielnie i podarować go drugiej osobie. Uczniowie, którzy włączyli się do akcji byli zwolnieni tego dnia z odpowiedzi ustnej. Ponadto młodzież wymyślała hasła promujące tolerancję, życzliwość lub prawa dziecka. Reprezentacje klas miały je przynieść na Konferencję poświęconą 20 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka (20.112009)

18 listopada 2009 (środa) był Dniem Tolerancji, bo chcieliśmy zaprotestować przeciwko agresji, nietolerancji i przemocy. W tym celu należało ubrać się na biało. Uczniowie posiadający widoczny, biały element stroju byli w tym dniu zwolnieni z oceny niedostatecznej.

19 listopada 2009 (czwartek) poświęciliśmy Ochronie Praw Dziecka. Każdy gimnazjalista wybierał jedno prawo, które uważa za najważniejsze dla siebie i wypisywał je na balonie. Kolorowe balony, powiązane w "kiść" przez poszczególne zespoły klasowe posłużyły do dekoracji szkoły. Uczniowie z dużym zainteresowaniem czytali hasła wybrane przez rówieśników

20 listopada 2009 (piątek) w 20 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, przedstawiciele klas I - III wzięli udział w Konferencji pod hasłem "Mam prawo do swoich praw" przygotowanej przez Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło PCK. Była to okazja do przypomnienia sobie podstawowych zadań UNICEF(naszego patrona) w zakresie ochrony praw dziecka w Polsce i na świecie. Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki przeprowadzonej na początku tygodnia ankiety, a samorządy klasowe zaprezentowały wymyślone przez siebie hasła. Ponadto obejrzeliśmy film nakręcony przez uczniów klasy medialnej nawiązujący do tematu konferencji.

Zielona Góra, 30.11.2009

Organizatorzy:
Aldona Łada, Magdalena Wojtyła, Marcin Czajka
Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w
Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w
Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w
Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w Tydzień Tolerancji i Życzliwości w