PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI WYBORCZEJ

Zielona Góra, 9 października 2009 r.
Komisja Wyborcza w składzie :
 • Przewodnicząca : mgr Aldona Łada
 • Zastępca : Klaudia Wilkowska (3F)
 • Sekretarz : Elżbieta Zawistowska (3C)
   Członkowie:
  • Agata Grabowiecka (2C)
  • Pamela Marcinak (1C)

Po podliczeniu wszystkich głosów ogłasza następujące wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2009/2010:

 1. Karolina Stankiewicz -133 głosy
 2. Kinga Bundz - 98 głosów
 3. Mariam Aissaoui - 84 głosy
 4. Filip Kamecki - 78 głosów
 5. Aleksandra Trojan - 69 głosów

W głosowaniu wzięło udział :

 • 484 uczniów na 544 uprawnionych do głosowania oraz 15 nauczycieli
 • Oddano 499 głosów w tym 37 nieważnych.
 • Frekwencja wyborcza wyniosła 89 %.

Wyniki wyborów zatwierdzili: Dyrektor szkoły, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Karolina Stankiewicz
Karolina Stankiewicz (3C)
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Karolina - plakat wyborczy

Kinga Bundz

Kinga Bundz (2 C)
zastępca przewodniczącej

Mariam Aissaoui
Mariam Aissaoui (3B)
zastępca przewodniczącej
Mariam - plakat
Mariam - plakat

Filip Kamecki
Filip Kamecki (2 F)
skarbnik
Filip - plakat

Aleksandra Trojan
Aleksandra Trojan (3B)
sekretarz
Aleksandra Trojan