Informacja o obiadach

Płatność za posiłki należy uregulować do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca obiadowego na konto szkoły.

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701


Prosimy o terminowe dokonywanie przelewów
(za dany miesiąc w danym miesiącu).

Decyduje data wpływu na konto szkoły.


 
Przy wpłatach za dany miesiąc należy podać: imię i nazwisko, klasę, ilość i konkretne dni obiadowe
oraz
 uwzględnić odpisy za miesiąc poprzedni 

Zofia Matysiak – intendent szkoły, tel. 684707025


Regulamin stołówki szkolnej
V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Osoby, które chcą jeść obiady muszą się zapisać na listę osób żywionych u p. Aldony Łady w świetlicy szkolnej lub u p. Zofii Matysiak - intendentki szkolnej przed rozpoczęciem danego miesiąca obiadowego.
 3. Warunkiem korzystania z obiadów jest dokonanie wpłaty przelewem na konto szkoły w wyznaczonym terminie. Liczy się data wpływu.
 4. Płatność za posiłki należy uregulować do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca obiadowego.
 5. Cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.
 6. Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701
 7. Nieobecność w danym dniu należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.30, osobiście lub telefonicznie, w celu dokonania tzw. „odpisu”.
 8. Wszelkich informacji udziela intendentka szkolna nr tel.: 684707025.

§ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.15 do 13.45.
 2. W czasie obiadu w jadalni mogą przebywać tylko osoby korzystające z posiłków.
 3. Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni, a torby w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Przed wejściem do stołówki należy zadbać o higienę rąk.
 5. Podczas spożywania obiadu należy zachować ciszę, czystość i kulturę.
 6. Przy jednym stoliku mogą siedzieć najwyżej 4 osoby.
 7. Po zakończeniu posiłku należy zasunąć krzesło i odnieść naczynia do okienka przy zmywalni.
 8. Każdy powinien szanować sprzęt znajdujący się na wyposażeniu stołówki.
 9. W stołówce spożywamy wyłącznie posiłki tu wydawane.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczeń nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze stołówki.


V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start O szkole Stołówka szkolna