UWAGA uczniowie klas III. - ważne terminy, czyli NABÓR 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do pierwszej klasy (rok szkolny 2018/2019)
  • publicznego liceum ogólnokształcącego
  • publicznego technikum
  • publicznej branżowej szkoły I stopnia
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 14 do 30 maja 2018 r. Od 6 do 15 lipca 2018 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w której przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej oraz oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej Od 2 do 11 maja 2018 r. Od 6 do 9 lipca 2018 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych Od 16 do 23 maja 2018 r. Od 10 do 11 lipca 2018 r.
Przeprowadzanie próby sprawności fizycznej Od 16 do 23 maja 2018 r. Od 10 do 11 lipca 2018 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym Od 16 do 23 maja 2018 r. Od 10 do 11 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym

Do 25 maja 2018 r. Do 12 lipca 2018 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego Od 22 do 26 czerwca 2018 r. --
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Do 28 czerwca 2018 r. Do 17 lipca 2018 r.
Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 czerwca 2018 r. godz.12.00 3 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00
(z zachowaniem art. 20zc ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy
o systemie oświaty)
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00 Do 7 sierpnia 2018 r. do godz.15.00
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 6 lipca 2018 r. o godz. 12.00 8 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole Do 9 lipca 2018 r. Do 11 sierpnia 2018 r.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Komunikaty UWAGA uczniowie klas III. - ważne terminy, czyli NABÓR 2018