Osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Uczniowie wyróżnieni w roku szkolnym 2013/2014
Galeria zdjęć
Dyplomy
Wyniki egzaminu gimnazjalnego


Stypendium Prezydenta Miasta za wyniki w nauce w roku szkolnym 2013/2014
 • Felicja Owieczko - kl. III c

Uczniowie z najwyższą średnią w roku szkolnym 2013/2014
 • Felicja Owieczko - kl. III c - 6,00
 • Monika Gulewicz - kl. II c - 5,86
 • Dominika Tuzimek - kl. III c - 5,85

Najlepsze wyniki w szkole egzaminu gimnazjalnego 2014
 1. Justyna Burchardt (kl. III f) - 155 pkt.
 2. Anna Wyporska (kl. III f) - 152 pkt.
 3. Jakub Ostapczuk (kl. III f) - 149 pkt.

Wyniki konkursów przedmiotowych:

Konkurs Przedmiotowy z Biologii

 • laureatka - Tuzimek Dominika - kl. III c
 • finalista - Kokoszka Hubert - kl. III d
 • finalista - Kril Mateusz - kl. III f

Konkurs Przedmiotowy z J. Angielskiego

 • laureat - Ostapczuk Jakub - kl. III f
 • finalistka - Dolczewska Aleksandra - kl. II b

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

 • finalistka - Kowalska Natalia - kl. III f
 • finalistka - Burchardt Justyna - kl. III f
 • finalista - Gałka Symeon - kl. II f
 • finalista - Ostapczuk Jakub - kl. III f

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

 • finalista - Nowak Patryk - kl. III f
 • finalistka - Burchardt Justyna - kl. III f

Konkurs Przedmiotowy z Geografii

 • finalista - Owieczko Felicja - kl. III c

Konkurs Przedmiotowy z Historii

 • finalista - Iwanowski Paweł - kl. II f
 • finalista - Kucharski Filip - kl. III f

Konkurs Przedmiotowy z J. Polskiego

 • finalistka - Dolczewska Aleksandra - kl. II b
 • finalistka - Owieczko Felicja - kl. III c

IV edycja Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • I miejsce - Aleksandra Boroń - kl. III c

XXX Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku
pod patronatem Prezydenta Miasta Macieja Kobylińskiego
 • wyróżnienie - Hanna Mądry - kl. III e

"Nakręć się na wybory!"
organizator: przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • I miejsce - zespół w składzie:
  Kinga Patyk -
  kl. III d,
  Paweł Skibiński -
  kl. III d
  Sergiusz Opaliński -
  kl. III e 

Dbajmy o tradycje i symbole chrześcijańskie
organizator: Stowarzyszenie „Pro Cultura et Musika im. Edyty Stein”
honorowy patronat: Jego Ekscelencja ks. dr Stefan Regmunt Biskup Zielonogórsko–Gorzowski
 • I miejsce w kategorii gimnazjów - Katarzyna Mądry, Natalia Narazińska, Natalia Kozłowska, Anna Kała, Paulina Koźlarek, Katarzyna Sobczyk - kl. II f

Konkurs na "Najpiękniejszą Szopkę Zielonogórską - Boże Narodzenie 2013”
organizator: Stowarzyszenie „Pro Cultura et Musika im. Edyty Stein”
honorowy patronat: Jego Ekscelencja ks. dr Stefan Regmunt Biskup Zielonogórsko–Gorzowski
 • I miejsce w kategorii gimnazjów - Artur Pieńkowski  - kl. III f

XVII Zielonogórska Edycja Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra
organizatorzy: Fundacja "Świat na tak", ODN w Zielonej Górze
 • laureat - Kacper Migacz  - kl. III e
 • wyróżnienie - Aleksandra Leszczyk  - kl. III e

Ogólnopolski Konkurs "Kresowe portrety"
organizator: Muzeum Niepodległości w Warszawie
 • I miejsce - Felicja Owieczko  - kl. III c

Konkurs Fotograficzny "10 lat Polski w Unii"
organizator: Europe Direct - Zielona Góra
 • laureat - Sergiusz Opaliński  - kl. III e

Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny "MAT-TUR", V edycja
 • II miejsce - zespół w składzie: Justyna Burchardt - kl. III f, Natalia Kowalska - kl. III f, Michał Arkit  - kl. II c

XXV Międzynarodowy Konkurs "Matematyka bez granic"
 • w pionie klas gimnazjalnych
  III miejsce w regionie, IV miejsce w kraju - klasa III f

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur"
 • wyróźnienia:
  • Justyna Burchardt  - kl. III f
  • Jakub Ostapczuk  - kl. III f
  • Symeon Gałka  - kl. II f
  • Michał Arkit  - kl. II c
  • Dominik Tomczak  - kl. II c
  • Weronika Malinowska  - kl. I f

Turniej Mistrzów KMM "Pitagoras"
 • I miejsce (kl. II) - Symeon Gałka  - kl. II f

Turnieje Zespołowe KMM "Pitagoras"
 • I miejsce (kl. II) - Zespół "Cykloida"
 • II miejsce (kl. III) - Zespół "Odcinek" w składzie: Justyna Burchardt, Natalia Kowalska, Jakub Ostapczuk, Anna Wyporska- kl. III f

Ogólnopolski Konkurs "Chlubne lata legionowe – wizerunek Legionów Piłsudskiego w polskim krajobrazie"
organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
 • I miejsce - Felicja Owieczko  - kl. III c

XII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy bł. Jana Pawła II
organizatorzy: Klub Inteligencji Katolickiej i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
 • laureatka - Wiktoria Nowakowska  - kl. III c

Miejski Konkurs Plastyczny "Namaluj ruch"
organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze
 • laureat - Mateusz Orman  - kl. I c

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Mam prawo do..."
organizator: Gminny Zespół Szkół im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
 • wyróżnienie - Antonina Mamczur - kl. I a
 • wyróżnienie - Tamara Stasińska - kl. I a

Konkurs z fizyki "Świat polskiej fizyki"
organizatorzy: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi, Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, SODiD w Zielonej Górze
 • laureatka - Aleksandra Kozieł  - kl. III f

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Mam prawo do..."
organizator: Gminny Zespół Szkół im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
 • wyróżnienie - Antonina Mamczur - kl. I a
 • wyróżnienie - Tamara Stasińska - kl. I a

Międzygimnazjalny konkurs dziennikarski pod hasłem: "O tytuł Szalonego Reportera"
organizator: Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
 • I miejsce (w kategorii najlepsza fotografia o tematyce szkolnej) - Sergiusz Opaliński - kl. III e
 • II miejsce (w kategorii najlepsza fotografia o tematyce szkolnej) - Katarzyna Pieślak - kl. I f

Konkurs literacki „Baju baju” na najpiękniejszą bajkę pozbawioną elementów przemocy
organizator: Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze
 • wyróżnienie - Natalia Howis - kl. II e
 • wyróżnienie - Jakub Łosyk - kl. III d

"Turniej wiedzy i umiejętności przedmedycznych" realizowany w ramach
IX edycji programu profilaktycznego przeciwko agresji "Słoneczniej"

organizatorzy: Fundacja "Bezpieczne Miasto", Urząd Miasta Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
 • IV miejsce drużyny ratowniczej w składzie:
  • Felicja Owieczko - kl. III c
  • Aleksandra Leszczyk - kl. III e
  • Dominik Zaborniak  - kl. I f

XI Wiosenny Konkurs Ortograficzny
organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
 • laureatka - Hanna Maruchniak  - kl. II b

IV Miejsko–Gminny Konkurs Informatyczny "Lekcje zwykłe i niezwykłe"
organizator: Zespół Szkół Ekologicznych oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze
 • II miejsce - Paweł Iwanowski  - kl. II f
 • wyóżnienie - Mateusz Kwitowski  - kl. II f

Ogólnopolski konkurs poetycki „Miłość niejedno ma imię”
organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze
 • wyróżnienie - Natalia Kapusta  - kl. I c

Ogólnopolski konkurs „Kartka dla Afryki”
organizator: UNICEF
 • laureatka - Tamara Stasińska  - kl. I a

Konkurs z języka niemieckiego "Ich mag Deutsch"
organizator: I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
 • III miejsce - Felicja Owieczko, Anna Walczak, Magdalena Dziasek, Michał Mościcki, Paweł Skibiński, Sergiusz Opaliński

Turniej Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów "Wiedza o zawodach"
organizator: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
 • II miejsce - Magdalena Dziasek 3 b, Felicja Owieczko 3 c, Paweł Skibiński 3 d

Konkurs pt. „Przeszczep darem życia. Transplantacja i transplantologia w Polsce i na świecie”
organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA” z siedzibą w Zielonej Górze
 • II miejsce - Aleksandra Kowalska, Paulina Piasecka, Katarzyna Mądry - kl. II f

XXII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • V miejsce - w kategorii Szkół Gimnazjalnych drużyny ratowniczej w składzie:
 • Katarzyna Mądry - kl. II f
 • Paulina Piasecka - kl. II f

VIII Konkurs poetycki „O pióro Asnyka”
organizator: Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
 • laureatka - Milena Kupczyk  - kl. I c
 • laureatka - Natalia Kapusta  - kl. I c
 • laureatka - Elwira Królak  - kl. I c

Międzyszkolny konkurs literacki pod hasłem: "Zmierz się z Julianem Tuwimem"
organizator: Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
 • II miejsce - Natalia Kapusta  - kl. I c
 • III miejsce - Milena Kupczyk  - kl. I c

XXX Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku
 • wyróżnienie - Hanna Mądry  - kl. III e

XXII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (etap rejonowy)
 • III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych - Aleksandra Leszczyk  - kl. III e

Konkurs plastyczny „Wokół poezji patriotycznej” (przekład intersemiotyczny wiersza)
organizatorzy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze i Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego
 • II miejsce - Kornelia Urbaniak  - kl. II f

Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "Zabytki Zielonej Góry"
organizator: Zespół Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze
 • I miejsce w kategorii "Fotografia" - Michał Krzemiński - kl. II b
 • wyróżnienie w kategorii "Fotografia"- Łukasz Gądek - kl. I b

Konkurs fotograficzny "Świat w moim obiektywie"
 • wyróżnienie - Katarzyna Pieślak - kl. I f

Mistrzostwa Zielonej Góry w Biegach Przełajowych wrzesień 2013
 • III miejsce - Monika Wielińska - kl. III e
 • III miejsce - dziewcząt w klasyfikacji drużynowej
  • Monika Wielińska - kl. III e
  • Joanna Herbut - kl. III c
  • Michalina Olichwer - kl. II c
  • Klaudia Dąbrowna - kl. II c
  • Agnieszka Haraś - kl. II c
  • Paulina Haraś - kl. II c

Turniej badmintona dziewcząt i chłopców Szkół Gimnazjalnych
 • I miejsce - Gimnazjum nr 7, reprezentacja: Justyna Burchardt, Kamila Leśniak, Martyna Forgel

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej - finał 2013/2014
 • Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
  II miejsce - Gimnazjum nr 7, reprezentacjaKasia Pypka, Kasia Ślęzak, Ola Ślęzak, Natalia Kowalska, Monika Głuska, Weronika Teichert, Natalia Komisarek, Zuzia Świekatowska 
 • Klasyfikacja końcowa chłopców:
  I miejsce - Gimnazjum nr 7, reprezentacjaWiktor Jodko, Bartek Kozłowski, Michał Iwaniszyn, Kacper Traczyk, Kacper Sobczak, Karol Lisowski, Jakub Kaczmarski, Karol Pieluszczak, Piotr Eichler, Wojtek Kamiński, Wojtek Kijowski

Turnieju tenisa stołowego chłopców
 • I miejsce - Gimnazjum nr 7, reprezentacjaLubin Hubert, Kozłowski Bartek, Sztuder Kacper

Turniej piłki ręcznej chłopców
 • III miejsce - Gimnazjum nr 7, reprezentacja: Kozłowski Bartek, Kijowski Wojtek,Lisowski Karol, Naglik Maksymilian, Kamiński Wojtek Kwitowski Mateusz, Furmankiewicz Fabian, Skonieczny Jakub, Łukasiewicz Mateusz, Eichler Piotr, Kośba Michał, Świgło Jakub, Pilipiec Bartosz

Sztafeta przełajowa 10 x 1000 m
 • II miejsce - Gimnazjum nr 7 - sztafeta dziewcząt,
  reprezentacja: Joanna Herbut, Natalia Siewers, Marta Kos, Natalia Puciłowska, Marcelina Sarwa, Monika Wielińska, Patrycja Jakubowska, Agnieszka Haraś, Paulina Haraś, Michalina Olichwier, Michalina Kryściak
 • III miejsce - Gimnazjum nr 7 - sztafeta chłopców,
  reprezentacja: Dominik Tomczak, Bartosz Kozłowski, Tomasz Tomczyk, Maciej Kmieciak, Marcel Kapała, Mateusz Krawczyk Jakub Rusek, Norbert Jurga, Konrad Nieczaj, Kamil Nieczaj, Sergiusz Opaliński, Karol Pieluszczak

Turniej Piłki Nożnej 2014 r.
 • III miejsce - Gimnazjum nr 7 - drużyna chłopców
  reprezentacja:  Naglik Maksymilian , Kijowski Wojtek, Lisowski Karol, Furmankiewicz Fabian, Łukasiewicz Mateusz, Eichler Piotr, Eichler Paweł, Świątkowski Eryk, Adamczak Patryk, Partyka Łukasz, Pieluszczak Karol, Kowal Piotr, Traczyk Kacper

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Osiągnięcia Lata 2010/11 - 2014/15 Rok szkolny 2013/2014