Lubuska szkoła równych szans

Lubuska Szkoła Równych Szans

FRDL Lubuska Szkoła Równych Szans

Uczymy się dla siebie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny


I. Cele projektu "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS" realizowanego przy udziale FRDL w Zielonej Górze

 1. Zwiększenie dostępności uczniów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych do nowoczesnych systemów edukacyjnych ,
 2. Zmniejszenie dysproporcji w opanowaniu kompetencji kluczowych przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno- przyrodniczych,
 3. Wzrost wsparcia psychologiczno-terapeutycznego i dydaktycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 4. Wzrost wsparcia dydaktyczno - metodycznego dla uczniów zdolnych.

II. Cele szkolne projektu pt. "Uczymy się dla siebie"

 1. Rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie posiadanej wiedzy przez uczniów w trakcie zajęć języków obcych - j. angielskiego i niemieckiego, przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz informatyki.
 2. Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć wyrównawczych z języków obcych - j. niemieckiego i angielskiego.
 3. Rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni plastycznej.
 4. Wyrabianie umiejętności pracy w zespole podczas odbywających się zajęć.
 5. Uczenia wzajemnej tolerancji i zrozumienia problemów uczniów, którzy nie mogą znaleźć swojego miejsca wśród społeczności uczniowskiej.

III. Rezultaty miękkie projektu szkolnego

 1. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie ich zainteresowań.
 2. Poznawanie świata przyrody poprzez udział w zorganizowanych zajęciach matematyczno - przyrodniczych.
 3. Objęcie uczniów zajęciami, którzy nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziców
 4. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych z przebiegu poszczególnych zajęć i całości projektu.
 5. Wykonanie zaproszeń na przygotowaną wystawę prac i występ zespołu tanecznego
 6. Zorganizowanie wystawy wykonanych prac w ramach realizowanych zajęć.
 7. Wykonanie zaproszeń na przygotowaną wystawę prac i występ zespołu tanecznego
 8. Sporządzenie dokumentacji przebiegu zajęć i ich rezultatów na płycie CD.
 9. Umieszczenie informacji związanej z projektem na drzwiach pomieszczeń, gdzie będą realizowane zadania.
 10. Przekazywanie informacji z przebiegu realizowanego projektu w lokalnych mediach, na szkolnej stronie internetowej.

Pokaż  
Tytuł
Zadania realizowane w ramach projektu

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Lubuska szkoła równych szans