Szef zespołu zadaniowego: Anna Czekatowska - nauczycielka biologii
Członkowie zespołu zadaniowego: Anna Skrzyczewska (nauczycielka chemii), Lidia Kocąka (dyrektor szkoły), Wojciech Wimońć (nauczyciel plastyki)

ZASADA 3 Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat

Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i rozwiązywać realne problemy.

Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i rozwiązywać realne problemy.

Zadanie 3 C: Festiwal nauki

1. Dlaczego wybraliśmy to zadanie?

Chcemy zobaczyć, co potrafimy wspólnie dokonać. Na koniec roku można podsumować wysiłki, zrozumieć i docenić pracę nauczyciela, kompetencje, pomysłowość i zaangażowanie. Festiwal ma pokazać dorobek szkoły i jej osiągnięcia.

2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego, oraz członkowie zespołu zadaniowego imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego:
Anna Czekatowska - nauczycielka biologii; Anna Skrzyczewska; Jolanta Obolewicz; Lidia Kocąka; Wojciech Wimońć; Wiesław Kaźmierczak

3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"?

Analizując wyniki zawartego w ankiecie pytania "Uczyć rozwiązywać problemy" doszliśmy do następujących wniosków: 23,1 % - nauczycieli uważa, że szkoła jest taka jak szkoła "A" 34,5 % - uważa, że podobna do "A" 42,4 % - uważa, że raczej podobna do "A" niż do "B" Nikt spośród nauczycieli nie wybrał odpowiedzi "B" Nieco inaczej przedstawiają się odpowiedzi uczniów. Sytuację, że szkoła jest taka jak "A" wybrało 18,7 % uczniów że jest podobna do "A" wybrało 21,1 % uczniów że raczej podobna do "A" niż do "B" 34,4 uczniów Natomiast 25,8 % stanowiła suma odpowiedzi kolejnych wariantów. W opinii rodziców nasza szkoła jest również bardziej zbliżona do szkoły typu A niż do B. Świadczą o tym następujące wyniki: aż 26,7 % rodziców sądzi, że u nas ich dzieci rozwiązują problemy, zadają pytania, przedstawiają pomysły i wyrażają swoje zdanie, 22,2 % uważa, że nasza szkoła jest podobna do A, 19 % jest niezdecydowana pomiędzy A i B, a 17,9 % sądzi, że raczej B niż A. Na pytanie, czy nauczyciele pomagają uczniom zrozumieć świat 46,1 % uczniów ze wszystkich klas wybrało odp. A, 33,7% odpowiedziało, że jesteśmy podobni do wariantu A Podobną opinię przedstawili rodzice. Wynika z tego, że ich zdanie w dużej mierze oparte jest na informacjach usłyszanych od dzieci. Podsumowując wyniki ankiety stwierdzamy, że nie najbardziej pozytywnie ocenili pracę szkoły. Według nich uczniowie mają wiele okazji do wykorzystania swojej wiedzy w rozwiązywaniu problemów zarówno na lekcjach jak i na zajęciach pozalekcyjnych przeprowadzanych w szkole w ramach różnych kół zainteresowań. Wyniki ankiety wskazują także na konieczność dodatkowej pracy z uczniami słabszymi, z dysfunkcjami, którzy mają problem z powiązaniem zdobytej wiedzy z życiem codziennym i jej wykorzystaniem w poznawaniu i zrozumieniu świata.

4. Kiedy odbył się festiwal nauki i jaki był jego przebieg?

4.a. Czas, miejsce Festiwal nauki rozpoczął się w piątek - 30 maja. Obchodzony był zgodnie z sugestią jako Święto Polskiej Szkoły. Wszystkie imprezy odbyły się w budynku szkoły. Było ich tak wiele, że niektóre z nich przeprowadzono w ciągu następnego tygodnia. Był to już okres wycieczek szkolnych, wystawiania ocen. Chcieliśmy, by jak największa liczba uczniów mogła uczestniczyć w organizowanych imprezach.

4.b. Krótkie omówienie programu

W piątek rano miało miejsce seminarium na temat "Klonowanie - dobre czy złe?" W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" pani z biblioteki i pan od WOS-u czytali I B pamiętniki Adama i Ewy. Równocześnie w innym miejscu szkoły uczeń miał wykład o swych ulubionych zwierzątkach, myszoskoczkach. W sali gimnastycznej uczniowie grali w siatkówkę z nauczycielami. Odbył się tez konkurs Pt. "Kubeł wiedzy". Dwuosobowe reprezentacje wszystkich klas losowały pytania z zakresu programu gimnazjum przygotowane przez różnych nauczycieli. Było jury, zapis wyników. W czytelni biblioteki znajdowała się "Galeria prac uczniowskich". Pomysłodawcą i autorka była pani Jolanta Obolewicz. W świetlicy dziewczyny, które przeszły przeszkolenie ratowników przedmedycznej pomocy demonstrowały na fantomach swoje umiejętności. W ramach turnieju wiedzy 2 czerwca odbył się też turniej wiedzy o krajach anglojęzycznych. Natomiast 6 czerwca przeprowadzony został turniej matematyczny klas pierwszych.

5. Kto uczestniczył w festiwalu?

Do galerii wchodzili uczniowie naszej szkoły, kandydaci na uczniów naszego gimnazjum, rodzice odwiedzający szkołę, goście z Urzędu Miasta. Galerię można było odwiedzać do końca roku, więc oglądający byli liczni. Podsumowaniem było też zakończenie roku dla klas trzecich. Pani Elżbieta Włodek przygotowała program, który dowiódł, że życie to nie teatr, ale w szkolnym życiu często mamy do czynienia z elementami dramatu. W programie uczniów klas trzecich za pomocą pantomimy pokazały "Romea i Julię". Były parafrazy utworów znanych i nieznanych, oceny, podziękowania, muzyka.

6. Jakie prezentacje przygotowali uczniowie?

Galerię prac uczniowskich przygotowała pani Jolanta Obolewicz z panem Wiesławem Kazimierczakiem. Realizatorzy wraz z uczniami klas II A i II C zebrali ciekawe prace uczniów od nauczycieli. Były to modele z fizyki: siłomierz, prasy hydrauliczne, układ słoneczny. Modele z biologii to komórki nerwowe. Prace plastyczne: rzeźby z kory drzewa, witraże i bukiety sztucznych kwiatów. Także plakaty z języka polskiego, historii, chemii, geografii, zielniki, czyli albumy liści z biologii. Przygotowano zbiór referatów z biologii, fizyki, matematyki. Wystawę umieszczono w czytelni szkoły. Wcześniej plakaty informowały o przygotowaniu galerii. Wykład o myszoskoczkach przygotował Maciek z klasy II B. ma on hodowle tych zwierzątek. Przyniósł je do sali biologicznej w kilku klatkach. Jest ich 18 sztuk. Zgromadzonym ciekawskim prelegent mówił o ich odżywianiu, rozmnażaniu, pochodzeniu, przynależności gatunkowej. Wykładowca miał plansze, podawał dokładne dane, był doskonale przygotowany i bardzo zaangażowany. Po zakończeniu wykładu słuchacze zarzucali go pytaniami. Wykazali tez chęć kupienia od niego zwierzątek. Karolina Tomczyk klasa III A Dwie dziewczyny z klasy II A, Dominika Krukowska i Dorota Zbierak zwyciężczynie konkursu PCK mierzyły ciśnienie, pokazywały też przy pomocy fantomu, co powinniśmy zrobić, gdy zaistnieje wypadek, a jeszcze nie przybędzie pomoc medyczna. Dziewczyny używały fachowego słownictwa. Były rzetelnie przygotowane. W kolejności odpowiedniej wykonywała niezbędne czynności. Najwięcej zabawy było, gdy prosiły kolegów, żeby markowali poszkodowanych. Wszyscy widzieli, że dziewczyny interesują się medycyną. Ja nie wiem, czy próbowałbym coś robić w razie wypadku. Mam nadzieje, że kiedy będę robił prawo jazdy, zostanę przeszkolony w kierunku ratownictwa. Daniel Bernaczyk III A Uczniowie klas trzecich przygotowali o klonowaniu referaty, plakaty i filmy oraz program multimedialny. Swoje prace prezentowali trzem grupom uczniów oraz ich opiekunom. Wystąpienia rozpoczęły się w świetlicy szkoły i trwały po 45 minut. Uczennice klasy III C, tj. Marta Wankiewicz, Sabina Rzeźniewska i Martyna Michcalska przedstawiły swój wykład korzystając z filmu, plakatów i referatów. Z powyższych mediów dowiedzieliśmy się, na czym polega klonowanie roślin, zwierząt, człowieka. Usłyszeliśmy szereg opinii przemawiających za klonowaniem terapeutycznym oraz przeciw rozmnażaniu bezpłciowemu człowieka w celach reprodukcyjnych.

7. Co sądzą o festiwalu jego uczestnicy?

W piątek, tj. 30 maja br. odbył się konkurs "kubeł pytań". Brało w nim udział po dwóch reprezentantów z każdej klasy. Pytania ułożone przez nauczycieli umieszczone zostały w tytułowym kuble. W komisji zasiadały dwie uczennice z klasy II. Konferansjerem całej imprezy był pan Wimońć, którego poczucie humoru jest znane w całej szkole. Pytania losowane przez uczniów miały różny stopień trudności. Jednym sprawiały one więcej kłopotu, innym mniej. Wszystko zależało od "ślepego trafu". Podczas zmagań uczniów od samego początku liderem była klasa II C (Mateusz Brodowski, Marcin Podhorodecki), która też zwyciężyła cały turniej. Pomimo chwilowych problemów technicznych zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli. Miło wspominamy tę imprezę szkolną, zabawne komentarze pana Wimońcia, które mocno ubarwiły całą serię pytań. Zachowamy te wspomnienia na długo. (Marta Wankiewicz, Sabina Rzeźniewska klasa III C)

6 czerwca w piątek o godzinie 8 odbył się turniej matematyczny. W grupach trzyosobowych młodzież rywalizowała o tytuł najlepszych matematyków klas pierwszych. Walka była wyrównana i przy wielkim dopingu swoich klas najlepsi okazali się uczniowie z klasy I A: Mateusz Jasik, Konrad Piczak, Oktawian Wojciński. Konkurs przygotowały i prowadziły panie: Maria Święcicka, Wioletta Szkwarek. Wśród jurorów znalazły się uczennice z klasy trzeciej: Agnieszka Sokalska i Alicja Howis. 2 czerwca od godziny 10 do 11.30 odbywał się turniej wiedzy o krajach anglojęzycznych. Uczestnikami konkursu przeprowadzonego w świetlicy były 3-osobowe reprezentacje z klas I A, I C, I D, II D, 3 C, 3 F. Każda drużyna losowała 4 pytania i miała 30 sekund na przygotowanie odpowiedzi. Pytania dotyczyły historii, kultury, geografii i obyczajów krajów anglojęzycznych. Był to pierwszy etap. Do drugiego zakwalifikowały się reprezentacje klas I A, II D, 3 F. Każda drużyna otrzymała te same 5 zadań. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze przy udziale publiczności. Zawodnicy dzielnie zmagali się z zadaniami i ostatecznie zwyciężyła klasa 3 F, drugie miejsce klasa I A, trzecie II D. Nagrodami były książki w języku angielskim i długopisy. Dnia 2 czerwca 2003 mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych. Klasy były reprezentowane przez 3 osoby. Na początku każda drużyna dostała 4 pytania. Odpowiedzieliśmy na wszystkie - w końcu byliśmy dobrze przygotowani. Przeszliśmy do finału.

8. Jak pracowaliśmy?

Przygotowanie festiwalu było niesłychanie trudne. Szkoła należy do stowarzyszenia "Sokrates Comenius" i kilka dni wcześniej podejmowała gości z trzech stowarzyszonych krajów: Włoch, Francji, Niemiec. Była wspólna rada pedagogiczna z udziałem goszczących z wymienionych państw nauczycieli. Prezentowane były systemy nauczania 4 krajów. Nasi nauczyciele organizowali noclegi, popołudniowe spotkania, atrakcje dla przybyłych, wycieczki. Uczniowie - goście brali udział w lekcjach, wspólnych warsztatach, pozalekcyjnych zajęciach. Nasza młodzież w języku angielskim i niemieckim przedstawiała legendy o Ziemi Lubuskiej. Przeprowadzony został egzamin dla trzecioklasistów. Odbywały się eliminacje konkursów szczególną aktywnością wykazał się Klub Młodego Europejczyka. Braliśmy udział w targach edukacyjnych, w ramach promocji szkoły organizowaliśmy dni otwarte, zapraszaliśmy szóstoklasistów do siebie. W końcu maja wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni, z trudem przyjęliśmy wiadomość o nowych zadaniach. Wszak największy wysiłek związany z zakończeniem roku był jeszcze w perspektywie.

9. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy? Co planujemy?

9.a. Czy zakończyliśmy realizację zadania?

tak

9.b. Jeżeli "nie", to jak będziemy je kontynuować?

10. Jaki był (jeśli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?

Uczniowie współuczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach. Pisali referaty, robili plakaty, przeprowadzali ankiety, wygłaszali przemówienia. Wszyscy mieli pełne ręce pracy. Szkoła liczy ponad 450 uczniów.

11. A jaki był (jeśli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?

Rodzice są zapracowani poza szkołą. Zauważamy, że dziećmi w wieku gimnazjalnym, zajmują się coraz mniej. Oczekują od swoich pociech dużej samodzielności. Niewielu z nich ma czas zająć się choćby organizacją połowinek, balu. Oczekują dużej aktywności pracowników szkoły.

12. Co najważniejszego wydarzyło się w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzieliśmy się o szkole, uczniach, procesie nauczania?

Kolejny raz przekonaliśmy się, że nie należy przeceniać swoich i uczniów możliwości. Może bowiem ucierpieć na tym realizacja programu nauczania. Tego roku angażowaliśmy nadmiernie uczniów i nauczycieli w akcję przed referendum akcesyjnym, wszystkim nam brakowało zwyczajnie sił na wszystko.

13. Jakie wnioski z realizacji zadania płyną dla dalszej pracy szkoły? Wiemy ze w nas wszystkich drzemie ogromny potencjał. Musimy lepiej planować, tzn. mniej zadań zakładać. Uczą nas tego nauczyciele z innych krajów. Np. Niemcy mówili nam, że u nich jeden nauczyciel ze swoją klasą przygotowuje jedno duże zadanie. Powiedzieli nam o tym uczestnicząc w uroczystości "pasowania na gimnazjalistę". Zdziwili się, że u nas imprezę tę przygotowywał jeden nauczyciel z grupą uczniów przez kilkanaście dni. Liczymy, że takiego nawału prac w przyszłości już nie będzie. Wysiłki bowiem mogą być nie docenione, nie zauważone przez wszystkich. Praca po prostu pójdzie na marne. Nauczyciele nie będą tak bardzo zmęczeni, uśmiechną się czasami i pożartują ze swymi młodymi przyjaciółmi.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Szkoła z Klasą Festiwal nauki