Szef zespołu zadaniowego: Artur Sowiński - nauczyciel informatyki
Członkowie zespołu zadaniowego: Aleksandra Kania - Sucholas (nauczycielka techniki i informatyki); Ewa Szafranowska (nauczycielka plastyki i informatyki); Marta Kowal (nauczycielka języka niemieckiego)

ZASADA 6 Szkoła przygotowuje do przyszłości

Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem , wprowadza w świat kultury.

Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem , wprowadza w świat kultury."

Zadanie 6 B: Dostępny komputer i internet

1. Dlaczego wybraliśmy to zadanie?

Zadanie zostało wybrane, dlatego, że w obecnych czasach postępu i upowszechnienia technik związanych z wykorzystaniem komputerów a w szczególności sieci internetowej w życiu codziennym, opanowanie podstawowych czynności z nimi związanych przez młodych ludzi przygotowujących się do samodzielnego życia, stało się palącą potrzebą. Znaczenie zastosowania komputera wykracza już poza czysto zawodowe znaczenie dla pracownika, jakim się w przyszłości staną uczniowie, ale jest w obecnych czasach umiejętnością, która jest równie naturalnym i oczekiwanym rezultatem procesu kształcenia jak znajomość pisania i czytania, potrzebną i znajdującą zastosowania w codziennym życiu. Internet jako źródło informacji jest obecnie podstawowym i najszybszym medium dla uzupełniania, zdobywania wiedzy zarówno tej codziennej, informacyjnej jak i też tej związanej z zagadnieniami nauki i wiedzy o świecie, pozwalającej poszerzyć horyzonty umysłowe człowieka XXI wieku.

2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - szef zespołu zadaniowego oraz członkowie zespołu zadaniowego imiona i nazwiska szefa i członków zespołu zadaniowego:
szef zespołu Artur Sowiński, Aleksandra Kania-Sucholas, Ewa Szafranowska Marta Kowal

3. Co wynikło z ankiety "Jaka jest nasza szkoła"?

Wyniki ankiety dotyczące zadania 6B przekonały nas o słuszności dotychczasowego sposobu organizacji zajęć informatycznych i ich tematyki w czym umocniła nas ocena dokonana przez uczniów a dotycząca dostępności internetu i komputerów jako dobra. Jednak wyrażona przez społeczność uczniowską wola zwiększenia ich możliwości używania pracowni komputerowej i dostępu do internetu, oraz obraz zadań i czynności wykonywanych przez nich w ramach zajęć własnych gdzie udział internetowych rozmów, tak zwanych. "czatów" jest bliski 90% przekonały nas że należy zastanowić się i wprowadzić zmiany w sposobie kształtowania struktury czasu i zadań wykonywanych przez uczniów, oraz pokazać im inne możliwości technik komputerowych.

4. Jakie wyposażenie informatyczne jest w naszej szkole?

W naszej szkole uczniowie korzystają z pracowni otrzymanej w ramach akcji "Internet w każdej Gminie", w której mamy standardowo 9 stanowisk uczniowskich, komputerów celeron 600 oraz wyposażonego w Windows NT 4.0 serwera. Z Internetem pracownia łączy się przez modem ISDN w linii dzierżawionej w sieci telefonicznej "Dialog". Ponadto uczniowie korzystają z komputera w kole zainteresowań "Unia Europejska", również mającego połączenie z Internetem w ramach sieci szkolnej

5. Jak jest zorganizowana nauka posługiwania się komputerem i Internetem w szkole?

5.a. Na zajęciach informatyki

a) Zajęcia informatyki w naszej szkole w trzyletnim cyklu kształcenia ma każda klasa w wymiarze 2 godzin tygodniowo w jednym z trzech lat, oraz w 2 klasach informatycznych przez trzy lata po 2 godziny tygodniowo. Zajęcia oparte są na programie Grażyny Koby, uczniowie korzystają z podręcznika tejże autorki. Część klas realizuje program oparty na autorskim programie pani mgr Ewy Szafranowskiej, w którym główny nacisk położony jest na zastosowania graficzne i multimedialne komputerów.

5.b. Na zajęciach innych przedmiotów

b) Na zajęciach poszerzających wiedzę na temat integracji z Unią Europejską uczniowie korzystają głównie z Internetu do kontaktów z rówieśnikami z zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły.

5.c. W ramach kół zainteresowań

c) Na kółku informatycznym, którego realizowane jest 12 godzin tygodniowo przez trzech prowadzących dla całej szkoły, uczniowie pracują poznając możliwości twórczej pracy przy komputerze

6. Jakie umiejętności związane z używaniem komputera i Internetu powinni zdobyć nasi uczniowie?

Uczniowie naszej szkoły regularnie korzystają z Internetu na zajęciach koła integracji z Unia Europejską gdzie korzystają z Internetu i poczty elektronicznej, ponadto kilkakrotnie w ciągu miesiąca edytują teksty i wyszukują informacje w Internecie związane z zajęciami z innych niż informatyka przedmiotów, wykorzystując czas na zajęciach kółka informatycznego

7. Jak wielu uczniów opanowało trzy podstawowe umiejętności informatyczne?

7.a. Pisanie i edytowanie tekstów

 • Około 60%

  7.b. Posługiwanie się pocztą elektroniczną

 • 56%

  7.c. Korzystanie z zasobów Internetu

 • 70%

  8. Jakie pomysły wykorzystania komputerów i Internetu w nauczaniu przedmiotów innych niż informatyka zgłaszają nasi uczniowie?

 • Mateusz Przywecki - chciałbym, aby na lekcjach więcej wykorzystywano Internet, np. do tworzenia bazy danych o polskich pisarzach.
 • Mateusz Jasik - chciałbym nauczyć się tworzenia stron internetowych, oraz więcej korzystać z komputera w nauce języków obcych.
 • Adrianna Andrzejczak - dla mnie Internet jest przede wszystkim okazją do nawiązania znajomości z innymi ludźmi. Na lekcjach chciałabym więcej czasu spędzać na poznawaniu świata i ludzi.

  9. Jakie są zasoby naszego 'Banku zadań na komputer i Internet'?

 • 1. Zrealizowano zadanie polegające na podsumowującym pracę z bazą danych wykonaniu projektu tworzenia bazy o twórczości polskich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Klasa została podzielona na trzyosobowe grupy, w których dwie osoby zajmowały się wyszukiwaniem informacji w Internecie na temat wybranego przez siebie autora, zaś jedna zbierała informacje i umieszczała w wspólnie zaprojektowanej bazie danych.
 • 2. W trakcie realizacji jest zadanie tworzenia strony internetowej układu okresowego. Uczniowie po zapoznaniu się z elementami wiadomości o kodzie HTML otrzymali po kilka kolejnych pierwiastków z okresu z zadaniem utworzenia tabeli z symbolami tych pierwiastków z liczbą atomową i nazwą pierwiastka jako odnośnikami do stron zawierających informacje o danym pierwiastku. Po utworzeniu uczniowie otrzymają zebrane części z zadaniem sklejenia ich w tabelę układu okresowego.
 • 3. Do zrealizowania lekcja dotycząca algorytmów w oparciu o materiały na stronie witryny interklasy http://eduseek.interklasa.pl gdzie przedstawiono materiał dotyczący pierwszych zajęć dotyczących podstawowych technik algorytmicznych. Autorem wszystkich pomysłów jest Artur Sowiński.

  10. Jakie były najciekawsze - według uczniów - zajęcia z wykorzystaniem komputera lub Internetu?

  Za najciekawsze uczniowie uznawali te zajęcia, które realizowano z nimi przy pomocy Internetu, np. w klasie 1d uznano zajęcia z kopiowaniem i wstawianiem rysunków kopiowanych do tworzonego dokumentu przy ćwiczeniach dotyczących bloku i schowka. "Podobało mi się wyszukiwanie ciekawych rysunków w Internecie i końcowy efekt mojej pracy" - Daria Romankiewicz. Dla klasy 2a były to zajęcia tworzenia baz danych z wyszukiwaniem informacji w Internecie. "Tworzenie bazy danych było ciekawe, bo tylko od mojej pracy zależał osiągnięty wynik" - Jakub Szulc w klasie 3f zaś uznano za najciekawsze zajęcia z realizacji algorytmu pętli "wykonuj aż do" zrealizowanej z efektem spływających z ekranu liter i cyfr. "Uzyskałem efekt "matrixa" w prosty sposób za pomocą jednej pętli" Jarosik Paweł.

  11. Jak pracowaliśmy?

  Po zgłoszeniu szkoły do udziału w projekcie "Szkoła z klasą" odbyła się nadzwyczajna rada pedagogiczna gdzie wyłoniono zespoły nauczycieli i wybrano zadania do realizacji. Na radzie omówiono też główny zarys strategii realizacji zadań. Dla zadania 6B uzgodniono, że ze względu na bardzo duże obłożenie pracowni komputerowej realizacja odbywać się będzie głównie na zajęciach i kółkach informatyki. Nauczyciele języków obcych zaproponowali przygotowanie lekcji w oparciu o programy komputerowe do nauki języków obcych, których realizacja mogłaby się odbyć na zajęciach kółka informatycznego. Nauczyciele informatyki zweryfikowali program nauczania pod kątem zastosowania w prowadzonych lekcjach Internetu oraz programy zajęć pozalekcyjnych. Spotkania nauczycieli w zespołach odbywają się tak często jak często wymaga tego realizacja zadania a co najmniej raz w tygodniu gdzie wymieniane są uwagi dotyczące realizowanego zadania, przebiegu lekcji. Wykorzystywane są również codzienne spotkania w pokoju nauczycielskim gdzie podczas rozmów z innymi nauczycielami pojawiają się pomysły dotyczące możliwości wykorzystania Internetu w innych przedmiotach.

  12. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy? Co planujemy?

  12.a. Czy zakończyliśmy realizację zadania?

  Zakończona została realizacja projektu strony internetowej szkoły, w trakcie, której wykonane zostały przez 2 nauczycieli osobne projekty w pracy nad którymi współpracowali inni nauczyciele oraz uczniowie przygotowując potrzebne materiały. Następnie wybrano projekt pani mgr Ewy Szafranowskiej jako lepszy i udostępniono jako witrynę internetową szkoły. Zrealizowano na lekcji informatyki zajęcia tworzenia bazy danych dotyczącej twórczości laureatów literackiej Nagrody Nobla oraz bazy danych o planetach Układu Słonecznego w trakcie, której uczniowie wyszukali informacje w sieci WWW.

  12.b. Jeżeli "nie", to jak będziemy je kontynuować?

  W trakcie realizacji jest projekt strony "Układ Okresowy", nad którą pracują uczniowie na kółku informatycznym a która w zamierzeniu ma stać się internetowym źródłem wiedzy o pierwiastkach chemicznych a także przyczynić się do przećwiczenia i utrwalenia wiadomości o kodzie HTML. W planach jest przeprowadzenie lekcji dotyczących algorytmów w oparciu o źródło WWW portalu eduseek.

  13. Jaki był (jeśli był) udział uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?

  14. A jaki był (jeśli był) udział rodziców uczniów w przygotowaniu i realizacji zadania?

  15. Co najważniejszego wydarzyło się w trakcie realizacji zadania? Czego my, nauczyciele, dowiedzieliśmy się o szkole, uczniach, procesie nauczania?

  W trakcie realizacji zadań zwróciliśmy uwagę na istotne ze względu na skuteczność procesu kształcenia i zdobywania wiedzy zaangażowanie uczniów w wykonanie zadania, które wyraźnie rosło w porównaniu z realizacją materiału nauczania, gdy nie stosowano samodzielnego szukania informacji przez uczniów w Internecie. Praca przy projekcie, w który zaangażowana była grupa uczniów była sprawniejsza, bardziej dla nich ekscytująca, zwłaszcza, gdy w perspektywie istniała świadomość utworzenia trwałego obiektu. Do przemyślenia skłaniały nienadzwyczajne efekty pracy niektórych grup uczniów w porównaniu z innymi. Uczniowie chętnie korzystają z nowych technologii dostępnych w szkole, jednak nie zawsze jak się okazało, wykonywane zadanie było tym, co najchętniej w danej chwili uczniowie wykonywali. Dla niektórych podstawowym zastosowaniem komputera i Internetu pozostały internetowe pogaduszki. Tym bardziej staje się palącą, potrzeba ukazania efektywniejszego wykorzystania sieci.

 • V Liceum Ogólnokształcące
  im. Krzysztofa Kieślowskiego
  w Zielonej Górze

  ul. Zachodnia 63
  65-552 Zielona Góra
  tel. 68 470 70 10

  KLASY GIMNAZJALNE

  logoG7

  Ostatnia aktualizacja:
  6.06.2018 r.

  Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Szkoła z Klasą Dostępny komputer i Internet