Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
(wrzesień – grudzień 2015)

Opis programu:

ZPWSE realizowany w Gimnazjum nr 7 im. UNICEF ma za zadanie podnieść efektywność kształcenia i wychowania poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój zdolności oraz zainteresowań wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i wychowaniu; uczniów z rodzin najuboższych oraz zagrożonych patologią społeczną. Ponadto realizacja programu ma umożliwić zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie tych uczniów, których rodziców nie stać na odpłatne zajęcia pozalekcyjne. Planuje się kontynuować założenia zaplanowane od września do grudnia (udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie kół zainteresowań rozwijających wiedzę i umiejętności, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego oraz zajęć terapii pedagogicznej).

Cele programu:

  • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
  • Zapobieganie niedostosowaniu i patologiom społecznym.
  • Zapobieganie przerwania obowiązku szkolnego.
  • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów z utrudnieniami rozwojowymi.
  • Kształcenie umiejętności kluczowych.
  • Rozwój zainteresowań i uzdolnień.
  • Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

Formy realizacji:

Program realizowany będzie w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, kół zainteresowań z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, WOS i chemii oraz zajęć terapii pedagogicznej.  

Lista nauczycieli realizujących program:

Lp. Imię i nazwisko przedmiot termin sala
1. Alicja Kniaź pedagog poniedziałek 13.30-14.30
wtorek 14.25-15.20
świetlica
gabinet pedagoga
2. Diana Kowalska matematyka wtorek 14.20-15.10 23
3. Adam Fórmaniak język angielski wtorek 11.40-12.40
czwartek 13.35-14.20 
8
26
4. Anna Kwiatkowska język niemiecki poniedziałek 8.00-8.45
piątek 11.40-12.25
32
10A
5. Barbara Malina-Tyda język niemiecki
WOS
czwartek 8.00-8.45
czwartek 15.00-15.55
33
32
6. Magdalena Nowakowska język niemiecki środa 9.50-10.35
czwartek 13.35-14.10
22
7. Joanna Dąbrowska język angielski czwartek- 9.50-11.30 10A
8. Anna Skrzyczewska chemia poniedziałek  14.25- 15.10 21
9. Grażyna Trociuk język polski poniedziałek  14.25- 15.10 32
10. Lidia Kocąka język polski poniedziałek  14.25- 15.10
środa 13.35- 14.20
34
35

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne ZPWSE