Pełna wersja statutu do pobrania =>plik doc => plik pdf


Statut

- zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji (np. spółdzielni, szkoły); w dawnej Polsce - zbiór praw, kodyfikacja.
Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1995

Statut Gimnazjum nr 7 powstał w 1999 roku, wraz z powołaniem do życia szkoły. Jest bardzo ważnym dokumentem zarówno dla uczniów, jak i dla dyrekcji G7 oraz dla całego grona pedagogicznego. Można w nim znaleźć istotne informacje, które poukładane są według rozdziałów:

PODSTAWA PRAWNA

ROZDZIAŁ I - PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • Sposób wykonywania zadań szkoły

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • Zadania nauczycieli
 • Zadania wychowawców
 • Zadania pedagoga szkolnego
 • Zadania pedagoga-terapeuty szkolnego
 • Rzecznik Praw Ucznia

ROZDZIAŁ VI - UCZNIOWIE SZKOŁY

 • Obowiązek szkolny
 • Prawa ucznia
 • Obowiązki ucznia
 • Nagrody
 • Kary
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

ROZDZIAŁ VII - OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

 • Ocena z zajęć edukacyjnych
 • Ocena zachowania
 • Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach edukacyjnych

ROZDZIAŁ VIII - RODZICE

ROZDZIAŁ IX - MIENIE I RACHUNKOWOŚĆ

ROZDZIAŁ X - SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROZDZIAŁ X - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Plan lekcji

Ważny od 9.05.2018 r.

W planie lekcji klasy gimnazjalne oznaczone są wielkimi literami.
2A
22B (kl. 2b)
2C
2D
22E (kl. 2e)
2F
3A
33B (kl. 3b)
3C
3D
33E (kl. 3e)
3F
Plan lekcji

Rozkład godzin

1 lekcja: 8.00 - 8.45
2 lekcja: 8.50 - 9.35 
3 lekcja: 9.40 - 10.25
4 lekcja: 10.35 - 11.20
5 lekcja: 11.30 - 12.15
6 lekcja: 12.25 - 13.10
przerwa: 13.10-13.40
7 lekcja: 13.40 - 14.25
8 lekcja: 14.35 - 15.20
9 lekcja: 15.25 - 16.10
10 lekcja: 16.15 - 17.00

Polecane strony

MEN

Kuratorium w Gorzowie

CEO

CKE

profesor.pl

scholaris

EduForum

45 minut

edukator.org

oświata.org.pl

MENIS

edukator.com

Głos Nauczycielski

Wiking

WSiP

Helion

Gazeta Lubuska

BIP Gimnazjum nr 7

Jesteś tutaj: Start Statut Szkoły