Artykuły

Szkoła z Klasą

SZKOŁA Z KLASĄ

szkoła z klasą
Szkoła z klasą - spotkanie uczestników akcji z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim
Od lewej: Marcin Berent (Zielona Góra), Lidia Kocąka (Zielona Góra), Elżbieta Włodek (Zielona Góra)

Od maja 2002 r. do października 2003 r. trwała I edycja akcji "Szkoły z klasą". Wzięło w niej udział ponad 4,3 tys. szkół, z których 3118 zrealizowało wszystkie zadania i uzyskało tytuł "Szkoły z klasą". Uroczyste zakończenie I edycji odbyło się 20 października 2003r. w Pałacu Prezydenckim.

Przedstawiamy sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań.

ZADANIA

 1. Jak wychować ludzi z pasją?
 2. Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?
 3. Festiwal nauki
 4. Nasza mała i wielka ojczyzna
 5. Szkoła bez przemocy
 6. Dostępny komputer i Internet

Szkoła wylosowała Mały Grant

Projekt 1. "Szkoła w dobrej formie"
 • projekt humanistyczny
 • projekt języki obce
 • projekt kulturalny
 • projekt sportowy
 • projekt techniczny
 • projekt społeczny
 • liczba godzin: 35
 • liczba uczestników: 25
Opis projektu

Według M. Demela "wychowanie zdrowotne jest integralną składową kształtowania pełnej osobowości. Polega na wytwarzaniu sprawności, umiejętności bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną, doskonaleniem zdrowia, na kształtowaniu motywacji, postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie, pobudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia poprzez spontaniczne i systematyczne wzbogacanie wiedzy o swoim organizmie, jego rozwoju, prawach rządzących zdrowiem publicznym. Równie cenne jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i cudze, uwrażliwianie na potrzeby zdrowotne innych". Celem niniejszego projektu, którego ostatecznym efektem będzie prowadzenie zdrowego stylu życia, jest budowanie zdolności młodzieży do działania dla zdrowego życia, zdobywanie doświadczeń celem budzenia świadomości wpływu na swoje zdrowie i życie, eliminowanie poczucia bezsilności wobec wciąż wzrastającego tempa życia, zmienności mody, gwałtownego rozwoju technicznego deprymującego człowieka, stosowania i używania coraz to silniejszych używek, prowadzenia nieaktywnego życia i czasu wolnego. Poprzez wdrożenie tego projektu w naszej szkole chcemy uświadomić uczniom i ich rodzicom, że do podstawowych czynników zwyczajowych warunkujących zdrowie należy zaliczyć: rodzinne wykształcenie odpowiednich nawyków zdrowotnie korzystnych, tzn. regularnego trybu życia, określonego czasu odpoczynku nocnego oraz troska o niezbędny ruch w życiu codziennym. Musimy mieć bowiem świadomość, że tylko wychowanie nabyte w wieku rozwojowym - świadomość, co do szkodliwego wpływu określonych czynników (zwyczajów, stylu życia, nawyków i uzależnień) oraz umiejętność właściwego komponowania jadłospisu i gospodarowania czasu wolnego - może zaprocentować w przyszłości.

Sprawozdanie

Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, zostało rozdysponowane w nastepujący sposób: zakup materiałów potrzebnych do realizacji zaplanowanych zadań - 450 zł; wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w przygotowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów i zajęć sportowych - 1050 zł. Wszystkie wydatki są udokumentowane fakturami i umowami. Udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania z wyjątkiem turnieju piłki siatkowej z udziałem rodziców i uczniów. Impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od nas, ponieważ rodzice zaproszeni na turniej nie stawili się, wymawiając się brakiem czasu. Dowodzi to słuszności tezy, że świadomość rodziców dotycząca aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego w dalszym ciągu jest niska. W związku z tym widzimy potrzebę edukowania rodziców w tym zakresie. Sami uczniowie byli rozczarowani postawą dorosłych, zwłaszcza, że zauważyli konieczność zmian w sposobie odżywiania się i spędzania czasu wolnego.

Projekt zakładał trzy etapy.

 • Po pierwsze - ukazanie stanu faktycznego i błędów w zakresie odżywiania się i aktywności ruchowej współczesnego społeczeństwa.
 • Po drugie - wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę.
 • Po trzecie - nauczenie dzieci na przykładach, jak zmieniać własną dietę i tryb życia.

  Wszystkie nasze działania zaowocowały wykształceniem u dzieci poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz najbliższego otoczenia, a także uzmysłowienie konsekwencji ich wyborów. Nauczyliśmy je jak prawidłowo bilansować dietę, aby była odpowiednio bogata nie tylko w wartości odżywcze, ale także w witaminy i minerały oraz korzystnie wpływała na organizm. Ponadto uświadomiliśmy naszych uczniów, jak silny jest wpływ reklam na nas jako konsumentów i jak media kreują styl życia nastolatków i dorosłych. Osiągnęliśmy również inny ważny cel, mianowicie zaznajomiliśmy uczniów z ich prawami jako konsumentów oraz pokazaliśmy metody manipulacji stosowane przez producentów i sprzedawców produktów spożywczych, a także sposoby bronienia się przed nimi. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy zaangażowanie młodzieży oraz zapał w realizacji poszczególnych zadań. Ogromną radość sprawiało im samodzielne odkrywanie wiedzy i stosowanie jej w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

 • V Liceum Ogólnokształcące
  im. Krzysztofa Kieślowskiego
  w Zielonej Górze

  ul. Zachodnia 63
  65-552 Zielona Góra
  tel. 68 470 70 10

  KLASY GIMNAZJALNE

  logoG7

  Ostatnia aktualizacja:
  6.06.2018 r.

  Jesteś tutaj: Start